Close

Sıhhi Tesisat

Sıhhi Tesisat

Yaşanabilir yapılarda mekanik tesisatın baş aktörlerinden biri de kuşkusuz sıhhi tesisattır. Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkartılmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat denir.

Yapılarda suya, sağlıklı şekilde ulaşmanın yolu tesisat sisteminin projelendirilmesinden, ürün seçimine ait süreçlerden geçer.

Sıhhi tesisat, insan sağlığının korunmasıyla doğrudan ilgilidir. Şehirleşme ve modern hayat, ihtiyaçlarla birlikte tesisat ve tesisatçılığın önemini artırdı. Aynı şekilde kullanılan malzemeler de değişiklik gösterdi.

Suyun taşınması konusu, insan sağlığı ile doğrudan doğruya ilgili olduğu için temiz su tesisatında kullanılan borular kullanım amacına uygun, su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır.

Örneğin yakın zamana kadar kullanılan pik borular zamanla aşınan ve paslanan bir yapıya sahip olduğu için artık üst yapı tesisatında tercih ediliyor. Asbest çimento borular da yine sağlığı tehdit eden kanserojen yapısından dolayı yerini yeni nesil plastik borulara bıraktı.

Modern bir sıhhi tesisat sisteminin oluşması için aşağıdakiler sıralanabilir:

  • Yapı sakinlerine güvenilir bir temiz su sağlanması ve bu suya herhangi bir sıvının karışmasının önlenmesidir.

  • Aygıt sayısı, sağlanan suyun miktar ve basınç yönünden uygun bir sistem kurulması, gerekli hallerde suyun depolanmasıdır.

  • Pis su drenaj sisteminin tıkanma ve kirlenmelerden, katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla korunmasının sağlanmasıdır.

  • Kabul edilebilir bir tesisat ömrü için uygun boru ve donatım malzemelerinin seçilmesidir.

  • Temiz su ve pis su sistemlerinde uygun ayırma, yalıtım ve havalandırmanın sağlanmasıdır.

Öne Çıkanlar